معامله و سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال بیشتر با FIBO Group

أكتوبر 8

مشتریان محترم

به کمال خوشحالی به اطلاع می رسانیم که در شرکت FIBO Group از تاریخ 15 اکتبر در حساب معاملاتی با اسپرد ثابت (MT4 FIXED) و حساب معاملاتی از نوع NDD (MT4 NDD) ارزهای دیجیتال اضافه خواهند شد.

افزون بر اینکه خودتان به معامله بپردازید، شما همچنین می توانید از طریق سرویس "حساب مدیریتی پم" در قراردادهای CFD ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کنید و بدین ترتیب هم سرمایه گذار و هم مدیر می توانند درآمد بیشتری را داشته باشند.

با انتخاب ارزهای دیجیتال، ابزار معاملاتی مؤثر و مدرن، شما امکان کسب سود در این بازار با رشد پرشتاب را به دست می آورید.

شما می توانید ارز های بشرح زیر را برای معامله و سرمایه گذاری انتخاب کنید:

(BTC (Bitcoin

(ETH (Ethereum

(LTC (Litecoin

(ETC (Ethereum Classic

(ZEC (Zcash

(DASH (Dash

(XMR (Monero

(BCH (Bitcoin Cash

(XRP (Ripple

معاملات ابزارهای جدید را در حساب دمو تجربه کنید. ما اطمینان داریم که کار شما در بازارهای مالی از ثبات و درآمد بیشتر برخوردار شود.

شرایط معاملاتی در صفحۀ مشخصات قراردادهای حسابهای MT4NDD و MT4Fixed ارائه شده اند.


رابط المصدر